Светски Ден на чистење


‘Светски Ден на чистење’
Денеска, нашето здружение ChangeMakers4all, во коорганизација на ЈПКД Комуналец Гевгелија, го обележа Светскиот ден на чистење на Смрдлива вода, Кожуф планина.
Голема благодарност за приклучување на акцијашите што ги има, и нема на сликите, а исто така голема благодарност до велосипедистите од Скопје, кои што несебично, со едно прашање, ја придружија нашата акција.
Ние веруваме во одговорно сограѓанство !
Само заедно можеме да дојдеме до промени !
Да си ја чуваме и почитуваме природата !

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*