Одржливо постапување со отпадот на територија на општина Гевгелија 9


Повик до сите граѓани и правни лица од општина Гевгелија, ве молиме, учествувајте во проектот за одржливо постапување со отпадот на територија на општина Гевгелија !
Да создадеме хумус од биоразградливиот отпад создаден од нашите домаќинства, на нашите ниви и нашите производни погони ♻️
ДОКАЖИ КОЛКУ ЈА САКАШ ГЕВГЕЛИЈА , МАКЕДОНИЈА 🇲🇰🇲🇰🇲🇰
ЗА ПРВ ПАТ ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ЗАПОЧНУВАМЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА И ЖИВОТНА СРЕДИНА , за да обезбедиме иднина за сите нас, почнувајќи од нашиот отпад, до нашите производи♻️
Затоа, приклучи се кон промените кај што сме си потребни едни на други и биди и ти промена!
Подрржано од Civica Mobilitas

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*