Одржливо постапување со отпадот на територија на општина Гевгелија 7


Зголемени стапки на рак се документирани кај луѓе кои живеат во области карактеризирани со нелегално фрлање и согорување на отпад. Хипотеза: Ризикот од рак кај кучињата и мачките е поврзан со управувањето со отпадот.
Гевгелија мора, и ќе започне со селекција на отпад.
Мора да ги заштитиме децата на нашите деца ❗
Ние сме ја креирале овааа ужасна состојба во Гевгелија, и ние мораме да ја промениме❗
Подрржано од Civica Mobilitas

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*