Одржливо постапување со отпадот на територија на општина Гевгелија 9


Подготовка на просторот за „слив“ заштитен со соодветна мембрана за ЗЕЛЕН ОТПАД, РАСПАЃАЊЕ и преработка до КОМПОСТ.
По овој процес, каде очекувавме соработка, активност и одговорност од жителите на општина Гевгелија, можеме да преминеме на *ВЕРМИКУЛТУРА* и *ХИДРОЛОГИЈА*
ЗА ПРВ ПАТ ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ЗАПОЧНУВАМЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА И БЕЗБЕДНОСТ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА , за да обезбедиме иднина за сите нас, почнувајќи од нашиот отпад, до нашите производи♻️🌱🌳
Подрржано од Civica Mobilitas

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*