Одржливо постапување со отпадот на територија на општина Гевгелија 3


Локација – Сува река Гевгелија, и повторно полна со ѓубре❗
Колку повеќе емисии што произведуваме поради тоа колку ѓубре создаваме, долгорочно ни влијае. Може да се развијат болести како што се астма, вродени дефекти, рак, кардиоваскуларни болести, рак во детството, ХОББ, заразни болести, ниска родилна тежина и предвремено породување ❗❗❗
Животните можат да гладуваат кога внесуваат премногу пластика што не можат да ја сварат. Кога животните внесуваат пластичен отпад, тој може да им го блокира дигестивниот тракт. Како резултат на тоа, тие гладуваат. Отровните хемикалии во пластиката можат да му наштетат на здравјето на животните – а луѓето можат да ги внесат овие хемикалии додека се движат по синџирот на исхрана.
Не само што отстранувањето на отпадот придонесува за загадување на воздухот, туку придонесува и за загадување на водата. Секогаш кога опасни хемикалии и токсини се собираат околу постројките за отстранување отпад, тој ќе истече во блиската вода. Исто така, ќе навлезе во почвата и ќе влијае на квалитетот на површинските води.
Мора да се промениме !
Поддржано од Civica Mobilitas

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*