Делење пакети за социјално ранливи семејства


Во соработка со општина Гевгелија, денес започнавме со делење на 60 пакети за социјално ранливите семејства во кои спаѓаат корисниците на минимална гарантирана помош, корисниците на народната кујна и корисниците кои го искористиле правото на еднократна парична помош.
Пакетите се хуманитарна донација во прехранбени продукти и средства за лична хигиена од трговското претпријатие „КАМ ДОО“ а ги доставуваме според добиениот список од меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Гевгелија.
П.С. Change Makers 4 Аll секогаш на страната на помалку привилигираните и ранливи категории на граѓани-ки.

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*